updraft plus

این فایل به نظر میرسد از فایل های پشتیبان UpdraftPlus نمیباشد ( فایل هایی با فرمت هایی مثل : zip یا gz با نام هایی مثل : backup_(time)_(site name)_(code)_(type).(zip|gz) ) همچین اروری میده

المنتور باز سوال شده در ۵ دی ۱۴۰۰ در مشکلات افزونه.
افزودن نظر
0 پاسخ(ها)

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ظوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید